LTL

Spółka z wieloletnim doświadczenie w zakresie spedycji i transportu na rynkach skandynawskich.

Spedycja i transport

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spedycji i transportu na rynkach skandynawskich w przewozach cało pojazdowych oraz drobnicy.

Głównym obszarem naszych działań jest transport żywności w temperaturze kontrolowanej. Stosujemy nowoczesne systemy mobilnych magazynów typu „cross-dock”, które pozwalają na optymalizację kosztów oraz elastyczne dopasowywanie powierzchni magazynowych i ładunkowych, z uwzględnieniem koniunktury i sezonowości.

Jeżeli masz potrzebę przewiezienia towaru na Skandynawię wyślij zapytanie wycenimy przewóz.

Kontakt z wybranym partnerem

Opis nad formularzem kontaktu z partnerem